Motiu pel qual feim aquesta web

El motiu pel qual fem aquesta web és per transmetre a les famílies el fet que l’educació musical fomenta l’activitat neuronal i la creativitat dels nens i nenes, i que, per tant, és molt beneficiosa.